4/09/2021

Việt-Nam hai tiếng trọn đời trong timDẫu cho vật đổi sao dời

Việt-Nam hai tiếng trọn đời trong tim

Tha hương chong mắt dõi tìm

Thiên di phiêu bạt cánh chim lạc loài...


Vạc kêu sương nẫu u hoài

Nát hồn viễn xứ rạc rài nhớ thương

Độ từ giặc cướp quê hương

Người đi kẻ ở đôi đường phân ly


Nuốt cay ngậm đắng ra đi

Quê hương biền biệt mong chi ngày về

Giải khăn sô trắng não nề

Áng mây Nam Việt bay về nơi đâu?


Chừng nào xong cuộc bể dâu

Tha hương quốc nội hiệp nhau một lòng

Thu về biển đảo núi sông

Cho rừng xanh lá lúa đồng vàng bông


Cửu Long vùng vẫy chín rồng

Hồng Hà, Trà Khúc chung dòng hợp lưu

Phù sa rửa sạch oán cừu

Nhân tâm trổ cánh Vô Ưu an hòa


Vườn Xuân muôn sắc vạn hoa

Bướm ong bay lượn chim ca rộn ràng

Cùng là máu đỏ da vàng

Cớ sao cách trở dặm ngàn quan san


Cuộc trần như đám phù vân

Việt- Nam mây trắng tan dần thinh không

Giữ gìn bờ cõi Tiên Rồng

Đừng cho trôi nổi bềnh bồng như mây!


dzuylynh.đêmthahươngnhớvềđấtmẹ

thảovânamthượngtuầnthángtưtânsửuNo comments:

Post a Comment