3/23/2021

Khúc Tháng Ba Bi Tráng

 


Khúc Tháng Ba Bi Tráng

(để tưởng nhớ anh linh tử sĩ lữ đoàn 147 tqlc/vnch

đã vị quốc vong thân tháng 3 năm 1975 tại cửa bể Thuận An) 


Nam Việt quốc thất thời mạt vận

Bắc Việt quân xâm lấn sơn hà

Anh hùng tử nạn Tháng Ba

Lưu danh dũng liệt sử đà ghi công...


Tháng Ba cửa Thuận An biển động

Bãi cát vàng thơ mộng ngẩn ngơ

Sóng xanh chửa kịp vỗ bờ

Tang điền thương hải đâu ngờ bể dâu!


Đồi dương sương trắng nhỏ lệ sầu

Mây xây thành buồn nẫu trời xanh

Cộng nô nã pháo tan tành

Thây ta xác địch máu tanh tuôn tràn


Từng đổ bộ vượt ngàn băng thác

Từng ca vang khúc hát khải hoàn

Chiến công hiển hách hiên ngang

Sa cơ phải họa nguy nàn tai ương


Thắp đồng đội nén hương thương tiếc

Lính Mũ Xanh hào kiệt hùng anh

Ta chim xa cội lìa cành

Phận đời lữ thứ phải đành ly hương


Mấy mươi năm náu nương đất lạ

Anh em mình dễ há được quên

Đàn tràng chuông gióng mõ rền

Tiễn hồn tử sĩ về miền hư vô...


.thảo vân am thượng tuần tháng hai tân sửu.

django dzuy lynh.đêm tụng kinh pháp hoa.