12/07/2020

Một Thuở Hào Hùng


MỘT THUỞ HÀO HÙNG Anh ngồi đó ngàn năm cùng tuế nguyệt Anh đứng đây người lính chiến hiên ngang Tuổi thanh xuân vùng vẫy chốn sa tràng Vì tổ quốc chẳng nệ chi sống thác Khi đất nước lâm vào cơn tao loạn Đi diệt thù thề bảo vệ giang sơn Phút xung phong mắt rực lửa căm hờn Giờ mất nước nuốt từng cơn uất nghẹn Tượng Thương Tiếc in vành trăng dĩa ngọc Hai lá cờ Úc - Việt trấn hai bên Một đất mới; chỗ náu thân luân lạc Một cố hương; đã tan nát cơ đồ... Cánh Dù rách, người ngồi đây tư lự Mũ Xanh tan, ta đứng vọng trầm ngư Bởi vận nước thiên thư từng đã định Cuộc chiến qua phân biệt kẻ chính tà Tượng Thương Tiếc ai đặt nơi công sở Ấm tình người xa xứ chẳng bơ vơ Nén tâm hương hậu thế thắp trong lòng Sử tích Việt sẽ gạn trong lắng đục... Để ghi nhớ một chặng đường vinh nhục Để chờ ngày về quang phục quê hương Để tiếc thương cho một thuở hào hùng Để cay đắng đời lao lung viễn xứ... California tàn thu Canh Tý Dzuy Lynh. KBC3300. Dec62020

 

No comments:

Post a Comment