10/11/2020

Dòng sông tuổi trẻ Dòng sông tuổi trẻ


Gặp nhau vào thuở xanh màu tóc

Binh lửa tràn lan một góc trời

Cùng chung lý tưởng rạng ngời

An dân bảo quốc nguyện đời hy sinh


Tàn chiến cuộc còn tình đồng đội

Thân tội tù ngậm nỗi đau chung

Nhục vinh từng trải đã cùng

Chia tay biết phút trùng phùng có không


Tao Bắc Mỹ mày nơi Nam Úc

Mấy mươi năm chưa gặp một lần

Hẹn rồi cứ mãi lần khân

Mới hay vạn nẻo đường trần xa xôi


Sông Nhung Quảng Trị nước còn trôi

Hay bụi thời gian lấp cạn rồi

Tao ở nơi này ngồi bó gối

Đếm tháng đếm ngày chờ đi thôi


Hôm qua hỏi thiền sư Bính nọng

Mới biết mày vẫn sống an cư

Qũy thời gian cạn từ từ

Cỏ lau mòn khúc niệm từ Sông Nhung


Dzuy Lynh PPD.KBC3300

photo from th/u Thich Nguyen Adelaide/Australia

(bên bờ Sông Nhung - Quảng Trị 1973) 


No comments:

Post a Comment