9/17/2020

Một lần là mãi mãi

 một lần là mãi mãi


một lần đội chiếc mũ xanh

một đời nung chí hùng anh diệt thù

dẫu cho mãi tận thiên thu

sống cho tỏ mặt sĩ phu nước nhà


còn nghe vẳng khúc quân ca

còn âm âm vọng tiếng loa hịch truyền

khấu đầu tạ tội tổ tiên

thẹn vì chẳng vẹn lời nguyền năm xưa


sa trường há quản nắng mưa

giữa rừng lửa đạn thiếu thừa mạng vong

chi binh huynh đệ một lòng

hiểm nguy gian khổ nối vòng tay đan


đồi sim khoan nhặt tiếng đàn

dừng quân một buổi rộn ràng lời ca

cá khô gạo sấy bày ra

rau tàu bay hái rừng già đủ no


thằng em đứng gác co ro

mưa trường sơn lạnh buồn xo nhớ nhà

cà phê lửng một phần ca

thằng thầy châm thuốc đem ra chia cùng


mũ xanh sống mạnh sống hùng

gặp thù xáp trận như khùng như điên

xông pha giữa chốn trận tiền

ngày đêm canh giữ đất liền biển xanh


sá chi cuộc sống mong manh

tiếc gì ta mạng đầu mành chỉ treo

khắc thơ ghềnh đá cheo leo

buông dăm khúc nhạc hút heo rừng già


sau lưng chiến tuyến là nhà

mẹ quê lam lũ dưa cà cháo rau

những mong cuộc chiến tàn mau

mũ xanh áo trận bạc màu gian nan


mấy lần ca khúc khải hoàn

một lần thất trận bàng hoàng muôn niên

trôi theo vận nước đảo điên

tha hương nửa kiếp đoạn duyên chiến bào


sá gì em chút tình trao

mũ xanh đã bạc hanh hao mòn sờn

vui miền cùng cốc thâm sơn

ta người lữ thứ nguồn cơn tỏ bày


mũ xanh giày trận còn đây

tháng ngày chinh chiến theo mây cuối trời

một lần là mãi một đời

thủy quân lục chiến trọn lời thủy chung!


django dzuylynh . kbc3300

thảovânamhoànghoalũngvàothu2020
No comments:

Post a Comment