9/21/2020

Lời Tri Ân

 LỜI TRI ÂN


Người đi ngang đời ta
Từ thu vàng úa lá
Chưa bừng cơn nắng hạ
Đã xuân thì phôi pha

Ta băng qua đời em
Đôi mắt lệ sau rèm
Gió lùa khung cửa hẹp
Nắng chiều vừa hom hem

Người đi bên đời ta
Chiến chinh thời giặc giã
Tuổi xanh vàng hối hả
Đạn bom còn ngân nga

Người đi sau còn không
Mắt biếc và môi hồng
Những đêm trường lưu mộng
Hữu tình mà như không

Lời tri ân nàng thơ
Vẫn ý đợi tứ chờ
Câu vần là hơi thở
Diễm tình và ngu ngơ

Mùa thu đang vừa sang
Lá chưa kịp úa vàng
Ơi cánh chim lẻ bạn
Tiếng kêu buồn mênh mang

Lời tri ân còn đây
Rót ra vừa đong đầy
Chốn tạm dung thân nầy
Lá chờ rời xa cây...


đỗlanchy
thunglũngbuồntênh.September192020
No comments:

Post a Comment