9/12/2020

Khuất dấu bụi mờ


Tranh Họa Sĩ Phạm Trí  


Khuất dấu bụi mờ


Bụi mờ khuất dấu đã bao thu

Uất khí sa tràng phủ núi non

Ruổi rong vó ngựa hao mòn

Hòn tên mũi đạn hồn còn đâu đây


Quân kỳ phất đông tây nam bắc

Tráng sĩ hề mạc mặt non sông

Xả thây xương trắng máu hồng

An dân vệ quốc Lạc Hồng giang sơn


Tử sĩ chưa ngậm hờn chín suối

Oán giặc thù mê muội bấy lâu

Ai người bẻ lưỡi buông câu

Chờ sông Nam hết đục ngầu máu tanh


Dẫu cho chí hùng anh có nhạt

Ví đã từng thịt nát xương tan

Cũng đành cất tiếng cười khan

Oán hờn mang xuống tuyền đài mà chôn


Cất đáy túi càn khôn dung mạo

Trả cân đai áo mão cho đời

Cao bồi chết ngựa tả tơi

Anh hùng mạt lộ còn ngời sử xanh


Dzuy Lynh

ThảoVânAmđầuthuCanhTý
No comments:

Post a Comment