6/08/2020

Mockingbirds
tiếng chim cuối bãi rời rạc hát
chẳng còn giục giã gọi mùa qua
chạnh nhớ quê nhà xa lơ lắc
thuở thanh xuân thất lạc sơn hà...

thương em tuổi ngọc ngà rơi vãi
chân xuống thuyền tay nải lưng đeo
bước lên xứ lạ nghèo xơ xác
mắt học trò ngơ ngác trong veo

ta chẳng neo đời em bến đỗ
trách chi con sóng vỗ đôi bờ
lạc duyên tri kỷ mơ kỳ ngộ
chỉ còn vương lại mấy bồ thơ

nghe *chim nhại thẩn thờ ca hát
thung lũng buồn tênh rát trái tim
áo trắng ngày xưa tìm đâu tá
vàng cỏ thời gian lả ngọn mềm

pha cốc cà phê nêm mật đắng
trộn hòa khói thuốc ngật ngầy loang
mockingbirds gọi hoàng hôn vắng
ta cũng từ nay lặng tiếng đàn...


chú thích:
*chim nhại: Mockingbirds là loài chim có thể bắt chước nhại nhiều giọng các loài chim khác.

đỗlanchy. calivàohạ 2020
No comments:

Post a Comment