4/29/2020

Về Chi Nữa Tháng Tư Ơi

30/4/1975 - 30/4/2020
45 NĂM QUỐC HẬN


(Ảnh: VinhTôn)
Về chi nữa Tháng Tư ơi!
Cho hồn ray rứt bên trời tha hương
Bốn lăm năm luống đoạn trường
Xót cho dân tộc trên đường diệt vong
Thù xưa chôn tận đáy lòng
Vết thương bật máu thành dòng tuôn rơi
Thương em thủy táng biển khơi
Thương anh vượt ngục thây phơi rừng già
Tháng Tư tan cửa nát nhà
Bởi loài cộng phỉ... sơn hà tan hoang!
Từ bể sâu đến non ngàn
Oán hờn chồng chất lớp hàng khôn nguôi
Tháng Tư trời đất sụt sùi
Ngược dòng hoài niệm ngậm ngùi chưa vơi
Sầu dâng dưng bỗng mà cơi
Bốn lăm năm... nửa cuộc đời lưu vong!


Hàn Dạ Lữ. April282020