2/02/2020

Chạm Xuân

Đưa tay chạm khẽ thềm Xuân
Em về đầu gió bâng khuâng cuối trời
Muôn hoa khoe sắc gọi mời
Hương Xuân ngan ngát ướm lời trúc mai
Em chờ ai buổi Xuân khai
Vườn Xuân vội bước kẻo phai má đào
Thảo Vân Am chủ đón chào
Tri âm tri kỷ mời vào chạm Xuân


đỗlanchy
No comments:

Post a Comment