1/01/2020

Tết TâyDzuy Lynh kính chúc qúy chiến hữu, thi hữu, bằng hữu, đạo hữu cùng bửu quyến một năm an khang thịnh vượng, thân tâm thường an lạc, phật sự viên thành.
Nơi nào dung dưỡng thân lưu khách
Đấy chính là quê hương của ta
Lạ nước trước chửa hòa phong thổ
Đất quen nay đã hạp nhân tình
Khai nhật tân niên bình minh rạng
Bỉnh chúc sơn hà bằng hữu an
Thảo Vân Am nửa đêm chờ sáng
Dốc ngược nguồn cơn cạn nỗi niềm


thảovânamhoànghoalũng
dzuylynh January12020No comments:

Post a Comment