1/07/2020

Lục Bát Gián Thất - Khúc Tơ Giăng

róc túi thơ lục tìm Sáu chữ
xẻ hồ lô vét kiếm Tám từ
ngoài Song trong Thất Tự Lâu
mõ chuông đảnh khúc Phụng Cầu Hoàng ca
nam nhạc tấu bắc hà... phổ độ?
hỡi sanh tiền, dạ cổ hoài lang!
tơ giăng cống líu xê xang
giục hồn lữ thứ kíp sang hà thành...


hoànghoalũng.góctưtrăngthượngtuần
hàndạlữ Jan72020. nhớvềquêMẹtôiHàNộithángngàyxưacũ
1/01/2020

Tết TâyDzuy Lynh kính chúc qúy chiến hữu, thi hữu, bằng hữu, đạo hữu cùng bửu quyến một năm an khang thịnh vượng, thân tâm thường an lạc, phật sự viên thành.
Nơi nào dung dưỡng thân lưu khách
Đấy chính là quê hương của ta
Lạ nước trước chửa hòa phong thổ
Đất quen nay đã hạp nhân tình
Khai nhật tân niên bình minh rạng
Bỉnh chúc sơn hà bằng hữu an
Thảo Vân Am nửa đêm chờ sáng
Dốc ngược nguồn cơn cạn nỗi niềm


thảovânamhoànghoalũng
dzuylynh January12020