12/10/2019

Để Tao Tiễn Mày Đi!

Vậy mà mày có phước hơn tao
Kẻ lì lợm lao đao cuối kiếp
Đám bọn mình cầm tinh con rệp
Vừa xung phong đã vội xếp cờ...

Vui vì mày không sợ cô đơn
Đồng đội đón bao lơn cõi phúc
Tiếc làm chi miểng đời trong đục
"Lê Minh Châu" vinh nhục đã nhiều!

Cha mẹ đặt tên viên ngọc sáng
Ừ! mà mày từng sáng ngày xưa
Hiên ngang giữa sa trường khói lửa
Chiến công ôi đếm mấy cho vừa...

Bè bạn cũ ngày càng thưa thớt
Mũ Xanh màu chưa lợt là bao
Chỉ có điều rồi sẽ hanh hao
Xếp hàng một đi vào quân sử!

Ly hương sống nửa đời lữ thứ
Lá lìa cây... thiên sự an bày
Thung lũng mềm những giọt mưa bay
Trăng nhòe nhạt tiễn mày bịn rịn...

Tao điếu mày một cái đèn Pin
Tám giờ tối trời còn đen lắm
Thêm bản đồ vùng năm chiến thuật
Địa bàn tao vỡ, mất lâu rồi!

Đi Châu ơi, về nơi an tịnh!
Bỏ sau lưng một thuở điêu linh
Trăng nửa miếng tròn tình chiến hữu
Ráng chờ tao... đoàn tựu mai này


thảovânam-bìnhminhhoànghoalũng
django dzuylynh.571Kontum.Dec102019

No comments:

Post a Comment