11/22/2019

Chênh Vênh

Chênh vênh trên đỉnh non bồng
Ta chờ em dưới chân cầu vồng giăng
Áo xưa tým úa bằng lăng
Cánh mai tan vỡ thềm trăng hạ huyền

Tìm đâu tiếng hát Vành Khuyên
Chơi vơi ngọn thác Cam Tuyền véo von
Dẫu cho nước chảy đá mòn
Thảo Vân Am tiếng kệ còn thong dong

Lá vàng theo ngọn thu phong
Em vàng võ úa cuối giòng nhân sinh
Phù điêu nhạt khảm ân tình
Ta chênh vênh với một mình chênh vênh

Một mình đắm nỗi buồn tênh
Chìm sâu quay quắt bồng bềnh chân lam
Chan sầu nhuộm tým áo lam
Bẻ nhành dã thảo cài am định phần

Hạc vàng vút áng phù vân
Hồn đong đưa khóm sao ngân mù lòa
Thác soi tâm ảnh vỡ òa
Hoàng hôn đáy vực nhạt nhòa ánh dương


thảovânam.tànthukỷhợi.đỗlanchy
No comments:

Post a Comment