10/24/2019

Vườn Đêm

Canh tư thao thức mong trời sáng
Mong buổi bình binh rạng quê nhà
Nửa đời lưu lạc phương xa
Men cà phê đắng khói nhòa đêm sương

Đốt điếu thuốc thiêu miền thương nhớ
Dạ lý hương thơm tỏa đôi bờ
Hồn chao dao luống dật dờ
Trở trăn trông ngóng từng giờ dương quang

Cu gọi sáng âm mang tiếng quốc
Hay lời than Bắc thuộc từ đây
Mặt trời còn nấp trong mây
Hẵng đang chờ chực gió thu may về

Đời vong quốc nhiêu khê đã lắm
Kiếp tha hương thăm thẳm mù khơi
Chẻ bầu tâm sự đầy vơi
Tiêu dao đất khách quên cơi nỗi sầu

Vườn đêm còn đợi bao lâu nữa
Trăng hạ tuần lần lữa chưa lên
Sao khuya thưa thớt in nền
Em còn giấc muộn bên triền xuân xa...


đêm thu trở giấc thăm vườn. đỗlanchy.10202019

No comments:

Post a Comment