10/31/2019

Thương nhớ thành đô

Đêm trăn trở nghe *hồn Việt réo
Nam bán cầu hoa cỏ đương xuân
Nhớ thủ đô cũ Nam phần
Thu Cali chợt bâng khuâng tấc lòng...

Nỗi nhớ nước hằn trong tâm khảm
Oán giặc thù xâm phạm biên cương
Dẫu cho vạn nẽo tha hương
Người Nam lưu lạc mãi thương Sài Gòn!

Nhớ guốc mộc em mòn con phố
Nhớ săn đan đại lộ anh mang
Tương lai rộng mở thênh thang
Bảng đen phấn trắng hành trang vào đời

Hàng me gió đánh rơi chiếc lá
Xe ngựa rong phố xá thân quen
Ven sông xóm nhỏ lên đèn
Vẳng dăm ba tiếng dế mèn ru đêm

Sài Gòn đó tháng ngày êm ả
Bóng điện giăng thay ánh trăng ngà
Trong nhà tiếng trẻ ê a
Ngoài đường mì gõ rao xa rao gần

Mùa xuân ấy phù trần thay đổi
Sài Gòn theo vận nước nổi trôi
Đói nghèo nô lệ lên ngôi
Tự do cả nước, dân tôi ăn mày

Sài Gòn hỡi từ nay biền biệt
Ta đi mang nước Việt trên lưng
Viễn Đông Hòn Ngọc lẫy lừng
Ôi còn đâu thuở sáng trưng một thời!


*Tức cảnh sinh tình khi trông thấy lại bản đồ Đô thành Sài Gòn trong trang nhà Facebooker Hon Viet.
Dzuy Lynh. San Jose cuối thu Đinh Hợi
No comments:

Post a Comment