10/13/2019

Rỗng


(tặng Phiên Minnesota)


khi ngọn bút mềm hóa nên cứng rắn
vách thép thành đồng cũng vạch nát tan hoang
lúc hận thù đã tận cùng hun đúc nỗi trở trăn
lửa tâm can từ đêm đen sẽ đốt cháy cả mặt trời
bút đục đá cho tan từng mảnh vỡ
cho đến hồi hơi đá thở thành thơ
ai lấy chữ, vun thơ bày giữa chợ
nước mất nhà tan... chữ nghĩa bán buôn gì
với tay cào thêm trật trầy dĩ vãng
hỏi còn gì ngoài trống rỗng thênh thang?
đục xuyên tâm, kia một bãi trời hoang
tất cả đã như làn mây trắng!
cúi nhìn xuống thấp thêm đời lãng bạt
hùng chí rơi như nốt nhạc cung trầm
muốn hóa tượng âm thầm thân ông Phổng
duỗi tay đành chấp nhận phận đồng thau
đời luân lạc úa nhàu theo năm tháng
xót quê nhà không một chút khang an
biết bao giờ lịch sử bước sang trang
cho dân tộc có ngày thôi khổ nạn
trường lưu mộng vùi biển Đông kiệt cạn
thôi! đành tan theo bóng nhạn lưng trời...


thunglũnghoavàng.đêmthứccùngBãiTưChính-VN xưa
trungtuầnthángmườihaikhôngmộtchín
dzuylynh

No comments:

Post a Comment