10/19/2019

Mê Muội

bút bi kẻ nét thơ buồn
hay mài mực xạ vẽ tuồng cho vui

dưới lăng kính sắc màu vạn thể
chỗ tình trường nhân thế nhiễu nhương
tại em trông cũng dễ thương
nên huynh mê muội, lẽ thường mà thôi...

thoạt kỳ thủy bồi hồi huynh - đệ
hồi cáo chung khóc kể than van
trách huynh đi dọc về ngang
chuộng tân nới cũ lang thang ta bà!

"in tờ nét" vướng sa mạng nhện
âu lọ là rù quến với nhau
nên chi sứt trán u đầu
mực phang chữ ném ghen nhầu tào lao

trên giời vạn ức ngôi sao sáng
dưới đất nghìn đom đóm hàng hàng
cớ sao ta lại thương nàng
xếp phông huynh muội, mở màn tình nhân

yêu hàm thụ... lính già xáp trận
tượng mã xe sĩ tốt phân vân
tiền xung hậu pháo rần rần
đoạt thành úm tướng thập phần nhiêu khê

từng huynh- muội mết nhau quá ể
xảy anh- em vùi bể trầm luân
cũng xin mình lại quây quần
ban từ đại xá ân cần cho nhau


đỗlanchy. bình minh trên lũng bình yên. oct192019

No comments:

Post a Comment