10/17/2019

Dốc Tương Tư

Trèo lên triền dốc tương tư
Quắt quay sa vực thảo hư cỏ bồng
Hồn phiêu lưu cõi thinh không
Dang tay níu dấu ngựa hồng mù sương
Tương tư quan ải biên cương
Nhớ người đồng đội sa trường năm xưa
Trường Sơn khói lửa mịt mù
Dãi dầu chinh chiến diệt thù lập công
Chí chưa phỉ mộng tang bồng
Bắc- Nam hồ thỉ Tây- Đông đã sờn
Nửa đời nấp bóng hình nhơn
Nửa đời ray rức nguồn cơn não nề
Từ em nương gió Thu về
Ta từ nghiệp lính thêm "nghề tương tư"
Đắm chìm trong cõi huyễn hư
Nổi trôi giữa thác thi từ thênh thang
Thương em mắt lệ hai hàng
Tương tư ủ giấc kê vàng dậy men
Đêm nghe tấu khúc dế mèn
Giật mình còn ngỡ tiếng kèn xung phong
Chữ tình vai vác chạy rong
Giữa tương tư dốc trải lòng ra phơi
Cung tơ sên phách rã rời
Hóa thân hồ điệp cuối trời lãng du


Half Moon Bay Oct.2019. Hàn Dạ Lữ
No comments:

Post a Comment