7/13/2019

Sao Em Biết


sáng tác & trình bày Dzuy Lynh


Sao em biết thu về mà đan áo?
Áo cho mình hay cho cả quê hương!
Giọt mưa thu ai oán nối đoạn trường
Bên song cửa hạt buồn vương mái lá
Nhớ quê nhà xa quá một tầm tay
Nhớ quê nhà xa quá một tầm tay...
Sao em biết quê nhà đang khói lửa?
Những điêu tàn theo cánh võng đong đưa
Quê hương ơi thương biết mấy cho vừa
Biển không còn hoa sóng dưới sao thưa
Núi không còn che chắn nổi cơn mưa
Sao em biết mùa thu không về nữa?
Lá chưa vàng đã giục giã đông sang
Mũi kim đan hòa ngấn đọng hai hàng
Lệ ân tình xin gửi đến cho chàng!
Cho ấm lòng viễn xứ khách tha hương...

No comments:

Post a Comment