6/12/2019

Thợ Rừng Hiệp Đức hội ngộ

Bốn mươi năm người lìa Hiệp Đức
Bốn mươi năm kẻ dạt Kỳ Sơn
Lưỡi cưa Phước dũa chưa sờn
Mạt cưa mạt kiếp còn vờn quanh đây...

Nhớ lại thuở chia tay ngày cũ
Ta tự do bạn nán lại tù
Cam đành "vui thú" rừng xanh
Ngày ba bát sắn chan canh rau già

Quan tác chiến hóa ra thợ mộc
Bút mỡ chừ vẽ mốc đường cưa
Kiên gan nhẫn nhục có thừa
Chí nung nắng hạ dầm mưa đông hàn

Hai quan chễm chệ trên giàn xẻ
Dưới kéo xong chờ đợi thằng trên
Quan ba súng nước bắn lềnh
Kẻo không lưỡi khét cưa rên gỗ hờn

Rừng Hiệp Đức vắt hơn tổ đĩa
Gỗ mật khu giặc; tỉa bởi ta
Bởi chưng đánh mất sơn hà
Các quan Thái Úy chừ là tù nhân!

Phút giây gặp gỡ tần ngần chút
Bạn bè xa ngun ngút ngàn khơi
Vợ chồng, con cháu vui chơi
Chén thù chén tạc chưa vơi đã tàn...

Gom chung đếm đủ chẵn hai bàn
Một bàn phụ nữ một phụ nam
Dẫu cho Đông- Bắc -Tây- Nam
Mỗi năm mình hẹn lam nham một phùa

Ôn Phước chừ đã tu chùa hỉ?
Delta vui tính tựa nhi đồng
Tóc Đoàn Việt tuyết đơm bông
Sừng lão Tê Giác nay không cần mài

Đã qua những chuỗi ngày mạt rệp
Mấy mươi năm ngồi xếp chinh bào
Chờ ngày hội tới nôn nao
Thợ Rừng gom lại dăm bào mạt cưa...


Dzuy Lynh (cựu tù khổ sai Hiệp Đức / Trại 2 Tổng Trại 1)
Thunglũnghoavàng. San Jose June 2019No comments:

Post a Comment