6/07/2019

Thạch Hãn ơi


Trăng rơi đáy nước xào xạc sóng
Thạch Hãn ơi đau dấu trong lòng
Nơi đây Thu tận Kinh Kha tử
Thần Ưng mỏi cánh lạc giòng trôi
Một chín bảy hai bồng xác bạn
Ta ngồi ngơ ngác chạnh lòng thương
Tráng sĩ sa trường ngày xưa ấy
Bây chừ xa lắm một vòng tay


Django. đêm nhớ về Quảng Trị
hoànghoalũng june62019

No comments:

Post a Comment