5/02/2019

Tháng Tư Mưa

Tháng tư gió chướng trộn mưa mùa
Mây mù áng khuất ánh *sao Tua
Kim Ngưu, Thất Nữ che mờ đất
Mạ Việt không người gieo, thất canh

Gió tanh mưa máu gào lanh lảnh
Hạt ngọc trời chan rách cõi lòng
Tiếng mưa gõ nhịp âm đồng vọng
Tan tác từ đây giống Nam Thiên

Ta muốn mài cho phai dấu triện
Trên bức dư đồ hoang phế xưa
Mối hận Đồ Bàn vừa xếp lại
Quả báo Nam phần lại tái sinh!

Mưa cho đất nước được yên bình
Mạ xanh lộc mẩy phước sinh linh
Mưa hóa bão tiêu âm binh đỏ
Mưa rửa căm hờn cho nước Nam

Tháng Tư mưa rải tràn sông núi
Cho sạch máu tù đã thác oan
Cho vía lê dân hồn thanh thản
Mưa gội màu son vàng sắc cờ...


SaigonmưalanthunglũnghoavàngSanJose
ngàycuốicùngthángtưđen2019
Dzuy Lynh Hàn Dạ Lữ


***

Chú thích
Sao Tua Rua. Tua rua còn gọi là Thất nữ, trong chòm sao Kim Ngưu, bà con miền Bắc có nơi gọi là sao Mạ, cứ thấy sao ấy thì nhớ đến mùa gieo mạ.

No comments:

Post a Comment