4/25/2019

Chốn Bình Yên Chim HátChốn bình yên chim hát


Chốn ly hương đất lành chim đậu
Trời tha phương vắng quốc gọi sầu
Đã qua bao cuộc bể dâu
Gá thân lưu khách làm dâu quê người
Vườn sau tiếng Cu cười lạc giọng
Cu nhớ đồng gáy ngóng quê cha
Yến vàng réo vọng thiết tha
Quê hương bỏ lại đã xa nghìn trùng
Thân phiêu bạt lao lung đã lắm
Tuổi hoàng hôn ngồi ngắm trăng sao
Trầm thăng ví đợt mưa rào
Sờn vai kiêu bạc áo bào tả tơi
Sáng dõi mắt trông vời quê mẹ
Trưa đòng đưa võng nhẹ cánh diều
Bềnh bồng lọn gió hoang tiêu
Hồn tan theo ánh quang thiều đầu non
Giữ đáy dạ sắc son mấy tấc
Ghìm trong tim tiếng nấc bi ai
Mộng Nam du chẳng còn dài
Tháng Tư sầu thảm vẫn hoài chưa quên...


Dzuy Lynh
.đoạn kết mùa xuân.hoànghoalũng. April252019
No comments:

Post a Comment