4/30/2019

Xin Nhận Nơi Này Là Quê Hương(cho con trai và các cháu hậu duệ VNCH)


Xin nhận nơi này là quê hương
Dẫu cách xa ức vạn dặm trường
Cánh thiên di Việt Thường tan tác
Kiếp tha hương toang hoác từ nay...

Bốn mươi mấy mùa xuân lay lắt
Cánh chim côi góp nhặt tìm nhau
Dẫu ban đầu cơm hẩm cháo rau
Vẫn chiu chắt bọc nhau cuống rún

Bỏ sau lưng quê nhà vỡ vụn
Lấy nơi đây hiệp chủng làm nhà
Nơi nào dung dưỡng cháu con ta
Có no ấm tự do... là đất mẹ!

Nơi đây chẳng bờ tre ruộng lúa
Không tiếng gàu sòng ánh trăng khua
Đã qua rồi một thuở điêu linh
"Tạm dung quốc" an bình hạnh phúc

Hãy tạm gác lưu vong nỗi nhục
Hãy thôi than vãn khúc bi ai
Việt Nam nay chẳng vẹn hình hài
Mong gì phút thái lai tương hợp!

Giặc phương Bắc đông dầy bóng rợp
Chệt Tàu tràn nhơ nhớp non sông
Thái thú Việt cộng đem triều cống
Hỏi còn đâu nòi giống Tiên Rồng?

Xin nhận nơi này là quê hương!


để tưởng nhớ ngày sa vào tay giặc 29 tháng 4 năm 1975 Sơn Trà Mỹ Khê QN
django dzuy lynh - thần ưng tqlc
4/25/2019

Chốn Bình Yên Chim HátChốn bình yên chim hát


Chốn ly hương đất lành chim đậu
Trời tha phương vắng quốc gọi sầu
Đã qua bao cuộc bể dâu
Gá thân lưu khách làm dâu quê người
Vườn sau tiếng Cu cười lạc giọng
Cu nhớ đồng gáy ngóng quê cha
Yến vàng réo vọng thiết tha
Quê hương bỏ lại đã xa nghìn trùng
Thân phiêu bạt lao lung đã lắm
Tuổi hoàng hôn ngồi ngắm trăng sao
Trầm thăng ví đợt mưa rào
Sờn vai kiêu bạc áo bào tả tơi
Sáng dõi mắt trông vời quê mẹ
Trưa đòng đưa võng nhẹ cánh diều
Bềnh bồng lọn gió hoang tiêu
Hồn tan theo ánh quang thiều đầu non
Giữ đáy dạ sắc son mấy tấc
Ghìm trong tim tiếng nấc bi ai
Mộng Nam du chẳng còn dài
Tháng Tư sầu thảm vẫn hoài chưa quên...


Dzuy Lynh
.đoạn kết mùa xuân.hoànghoalũng. April252019
4/18/2019

Lá Sen

Ước chi mình được như chiếc lá sen
Trôi hết muộn phiền nhân thế điểm xen
Không nghe dư âm tiếng kèn xung trận
Không cất mãi lòng thù hận đã qua...

Bốn mươi ngoài mùa Xuân hoa đã phai
Bốn mươi ngoài mùa Xuân khai đớn đau
Tình yêu quê hương vẫn hoài chôn dấu
Sầu dâng tâm tư đất khách u hoài

Ước chi mình được hóa chiếc lá sen
Buông chuyến hành trình đi đến thế gian
Thân thôi cưu mang vô vàn nghiệp chướng
Tâm cư an nhiên như đóa vô thường...

Đất nước mình còn biết mấy nhiễu nhương
Bao cánh nhạn lạc tha hương chốn xa
Bao đêm thức thao ngóng về quê nhà
Bao năm vẫn mơ khúc khải hoàn ca

Ước chi mình là một chiếc lá sen
Trôi hết tình trường đọng hoen luyến thương
Đêm nghe Liên Hoa Kinh dường Diệu Pháp
Mơ duyên chân như khởi ngát liên đài...


dzuylynh
đêmtụngkinhpháphoa. mườihaithángbakỷhợiâmlịch