3/30/2019

Thông Hành Tháng Tư

Hành một chuyến cho thông dĩ vãng
Thông nỗi niềm u uất Tháng Tư
Thuyền ra dạ trạch thảo lư
Buồm poncho rách, súng hư khua chèo
Về xem đất nước nghèo mạt rệp
Viếng hồn tử sĩ thếp nhang thơm
Xót kẻ sống rộng thân nơm cá
Thương phế binh héo lá trên cành
Đâu rồi những đấng hùng anh
Đâu rồi chiến tích liệt oanh một thời
Cầm thông hành không để về chơi
Lại chẳng phải nghỉ ngơi an dưỡng
Kiếp tha hương có sướng chi
Cũng vì manh áo cũng vì bát cơm
Về thấy lủ nửa người nửa ngợm
Đã nghe chừng tởm lợm từ xa
Tham ô bán đứng sơn hà
Thờ quân cướp nước lọ là Hán nô
Chào tay đứng trước mồ khấn vái
Hồn anh em còn đoái non sông
Hiển linh phù hộ giống nòi
Trẻ già đứng dậy vùng đòi quê hương
Cho tan hết đêm trường thống khổ
Cho khí hùng tỏ rộ bình minh
Chừng nao hạnh phúc dân mình
Thông hành cấp kẻ vị tình nước non!


Dzuy Lynh đấtnướctôibốnmươibốnmùaxuânđãmất

No comments:

Post a Comment