3/03/2019

Tháng Ba Trời Chửa Sang Xuân


Tháng Ba trời chửa chịu sang xuân
Ta vội chi đến tuổi thất tuần
Sống tạm cõi trầm luân mê muội
Đợi ngày thất lộc... lấy làm vui

Tháng Ba thầy trò đi lầm lủi
Không tiếng quân ca, chẳng bước dồn
Bút mỡ, bản đồ không tọa độ
Đồng đội buông đời chửa kịp chôn

Bốn mấy mùa Xuân tưởng đã phôi
Thuận An triền cát gió ru hời
Mỹ Khê sóng vỗ than hờn oán 
Sơn Trà hờ hững đếm xác trôi

Biết gội làm sao cho sạch nỗi,
Trách nữa làm chi Đồng Minh tồi
Đã mang thân phận người bỏ cuộc
Cũng tình đồng đội một thời thôi...

Tháng Ba trời chửa chịu sang Xuân
Cho ấm lòng ta người lính già
Đối gương trơ trụi riêng mình cõi
Giũ nếp chinh bào nhạt bóng soi

Thương mấy "thằng em" còn ráng thở
Quê nhà ôm gánh nợ áo cơm
Ta trót dong thuyền con nước lợ
Đục trong nào biết thuở quay về...

Tháng Ba nhớ bạn buồn tê tái
Chốn cũ bao giờ buổi thái lai
Ngước mặt trông vời mây trang trắng
Ngờ như hương khói trải màu tang


Nhớ về Biển Thuận An, Biển Mỹ Khê Sơn Trà Trung Việt Tháng Ba 1975
Django Dzuy Lynh -Tđ 6 Thần Ưng TQLC. KBC 3300


No comments:

Post a Comment