3/05/2019

Phím Hồng

tiếng đàn khua như gần như xa
theo chân ta đi khắp giang hà
hóa thân một cánh hồng hoa
gieo mình trên mảnh phím ngà hóa âm
hòa nên khúc cung trầm bậc bỗng
tuôn suối âm giai điệu phiêu bồng
tiếc xưa lạc dấu ngựa hồng
nên đàn lặng lẽ thinh không tịch lờ
gieo neo vì nợ một câu thơ
vương cuối bãi trăng mờ bóng nhạn
kể từ quân sử sang trang
thuyền quyên quân tử đôi đàng qua phân
nhật nguyệt biếng xoay vần mấy đỗi
đất trời vun bao nỗi gian truân
nguyệt soi tự buổi thượng tuần
tàn trăng thao thức thâm quầng mắt đêm
phím tơ chạm thanh mềm âm mỏng
tiếng đàn vung máu nóng âm dồn
trống tang tổ quốc thúc dồn
sá chi em mảnh tình chôn tuyền đài
chinh y khoác đời trai thời loạn
tàn cuộc cờ tướng loãng binh tan
ngẩn ngơ bẻ kiếm bên đàng
bây giờ khản đặc tiếng đàn lưu vong...


dzuy lynh. tiếng đàn ngày sinh nhật
tháng ba 2019No comments:

Post a Comment