2/03/2019

Mưa Xuân

đưa tay bắt hạt mưa xuân
đem về gội sạch trầm luân cuộc đời
đưa tay đón hạt mưa trời
thắt nơ kết tặng thay lời chúc xuân
tha phương đã bấy gian truân
mong ngày đoàn tụ quây quần cố hương
mưa hay tiếng mõ đêm trường
nhắc người vững bước trên đường lưu vong


hămtámthángchạpmậutuất. dzuylynh