1/28/2019

Nơi Không Có Mùa Xuân

Đói ăn rau, rau còn đâu nữa?
Thôi từ nay bữa đói bữa đau!
Lũ súc sinh đã vét cạn tàu
Phường khốn nạn cướp nhầu cướp sạch

Tết năm nay bao người đói rách
Nhà không còn biết lách nơi nao?
Người Lộc Hưng rát cổ khóc gào
Mất nguồn sống, lao đao cơ nhỡ

Tội tình chi hỡi các bé thơ
Theo bố mẹ cầu bơ cầu bất
Xuân Kỷ Hợi - Xuân không có thật
Tết năm nay lay lất không nhà

Thương quá những phận người tơi tả
Xót dân tình nghiệt ngã lầm than
Vạn sinh linh đồ oán ngút trời
Đảng cướp đất bày phơi đốn mạt!

Lũ tà quyền lộng hành sinh sát
Bầy cộng nô tàn ác phi nhân
Hả hê đi! đợi lúc đến phần
Dân nổi dậy, thây phân nghìn mảnh!


Hàn Dạ Lữ
No comments:

Post a Comment