12/13/2018

Về nơi gió cát

Đã lâu không về thăm biển
Đã lâu không về thăm em
Dã tràng buồn không se cát
Gió đi phiêu bạt chưa về
Hôm nay ta về thăm biển
Như người xưa lạc non tiên
Hải âu vắng trơ ghềnh đá
Cội thông chết đứng giữa trời
Sóng bạc nằm phơi tuế nguyệt
Liễu gầy giấc thiếu xanh xao
Bao năm trăng tròn trăng khuyết
Bấy năm tình đủ hư hao
Mai sau ta về thăm biển
Say; cào nát mảnh trăng xưa
Tỉnh; xé mặt trời róc lửa
Cho em sưởi chút duyên thừa...


dzuy lynh

No comments:

Post a Comment