11/28/2018

Cựu Tù A 20 Tha Hương Hội Ngộ

Ông Quai Chảo cưa đời trên gốc nhớ
Lão qụa già Nhất Bạch lỡ đường bay
Cụ Nhị Hoàng Quân Cảnh bấy năm chầy
Tam Lão Đại hôm nay ngày hội ngộ

Hoàng Hoa Lũng mưa về tô sắc mới
Chuyện hai người Lính cũ gợi màu xưa
Bốn mươi năm dài như giấc ngủ trưa
A 20 tù róc xương bửa máu

Chuyện lâu lắm giờ gặp nhau mới kể
Bao người xổng trại mấy kẻ phơi thây
Chim Việt trời Nam tan tác lạc bầy
Đất lạ, người dưng... chờ ngày xuống lỗ

Ống nước, lưỡi câu xâu đồ tiếp tế
Bao bố, đi cung, cùm... kể sá chi
Nổi loạn, đình công... một chí chung lòng
Mạt vận anh hào xé vòng cương tỏa

Út Khiết "Ông từ Nghĩa Trang"mắc đọa
Gác kiếm buông gươm, làm gã dị dân
Ông Địa Phi Ô trần thân Ô Thước
Quân Cảnh Văn Chương tầm phước gieo cầu

Đất nước bây giờ còn có chi đâu
Rặt lủ chó săn đầu trâu mặt ngựa
Bán nước buôn dân tiền thừa bị chật
Chết phắt cho rồi sống bẩn nhân gian


Thảo Vân Am Hoàng Hoa Lũng
Thanksgiving 2018. Dzuy Lynh

No comments:

Post a Comment