10/29/2018

Độc Tửu

tay nâng chén hứng chút trăng
chút quên, chút nhớ, chút băn khoăn đời
đến; đi... mỏi một cuộc chơi
tri âm bằng hữu còn vời vợi xa...

rêu xanh cái kiếp cầm ca
chỏng chơ cái nghiệp lính xa trận tiền
đàn treo vách máng tiêu nghiêng
câu thơ meo mốc ế phiên chợ chiều

chinh y nát chốt tiền tiêu
chí bình thiên hạ đã diều đứt dây
thinh không đứng giữa cõi này
chén bồ đào dạ ngất ngây một mình

hoàng hôn còn đợi bình minh 
mây sa lũng thấp nhạn bình chân mây
dốc nghiêng trời đất cỏ cây
đứng đây uống tận cho say hẳn về

dzuy lynh. thảo vân am một mình uống rượu dưới trăng Oct 29 2018

No comments:

Post a Comment