9/12/2018

Cư An Tư Nguy

Đêm viễn xứ bốn phương tụ hội
Những đứa con trường Mẹ tha hương
Ta nghe như giữa Vũ ĐìnhTrường
Tiếng sông núi hồn thiêng réo gọi...

Khi Tổ quốc cần, ta có mặt
Giữ giang sơn - son sắt lời thề
Biệt kinh kỳ, gác chuyện nhi thê
Xếp đèn sách, theo nghề binh bị

Từ đất Bắc - Võ Khoa Nam Định
Xuôi về Nam - Thủ Đức Bộ Binh
Ra Đồng Đế - trui rèn chí cả
Đến Long Thành - chờ cá hóa rồng

Trong học viện thi tài lương đống
Ra chiến trường kháng chống cộng nô
Phỉ chí trai thỏa mộng sông hồ 
Lập chiến tích lưu danh thiên cổ

Đêm của những chàng trai nước Việt
Lòng còn tha thiết với quê hương
Kể nhau nghe bao chuyện chiến trường
Điểm quân sử một chương lẫm liệt

Đêm hội ngộ những trang hào kiệt
Từ thư sinh vất bút, buông nghiên
Đến tù tội bởi quân Bắc Việt
Và hôm nay, tạm biệt chiến trường

Đêm hội ngộ nhớ thương đồng đội
Những đồng môn hồn gối đầu non
Những bè bạn xác chôn đáy bể
Những anh em sứt mẻ đui què

Đời luân lạc, nhiêu khê đã lắm
Gặp nhau đây nghĩa thắm tình nồng
Đất tạm dung tha phương mà sống
Có ai không ôm mộng hồi hương!

Tư Nguy rồi, chưa chút Cư An
Gót đã vẹt dặm tràng quan ải
Súng gảy rồi, mẻ một đời trai
Đành cạy nắp quan tài kỷ niệm...


Dzuy Lynh PPD . 571 Kontum TBBTĐ
No comments:

Post a Comment