9/19/2018

Cánh Buồm Đá

photo (net) : Antelope Canyon . Arizona
buồm đá giăng chập chùng
buồn đã giăng mịt mùng
bềnh bồng trong góc tối mông lung 
anh chạm vào tim em bằng vết cắt đường kỷ hà gãy gấp.
êm đau, như lần đầu, lận đận
và mình chia tay khi vàng thu chưa vội úa nhàu
trái tim anh không bằng đá, trái tim em không bằng lá
dù sao đừng buông, xin đừng buông
đá sẽ vỡ, lá sẽ rơi. biết không? biết không!
cánh buồm đá đường kỷ hà là lời ca của đá
âm âm sắc khô lành lạnh
là lá thu hóa thạch đan kín đường về lê thê
em bước ra đi
đi về hướng mặt trời
để thấy thung lũng trũng thêm một chút mây
đủ cho cỏ cây nhíu mày, tiếc cho tháng ngày thu cũ
bây giờ trời mới sang thu
thu chớm bên này, và xuân khởi bên kia
những chiếc lá chừng như hóa thạch
khô cứng như linh hồn luân lạc chỗ lưu vong
hôn trầm, u uẩn
lá hóa cánh buồm nâu bằng đá, màu mắt em buồn
hằn vết chém dọc ngang mang đầy thương tích mùa bão tình u chướng
em đừng chờ con thuyền đã mục và mái dầm đã nát
chẳng còn gì...


đỗ lan chy. Arizona thu mậu tuất
No comments:

Post a Comment