8/18/2018

Tiếng Hát Bên Bờ Sông Thạch HãnAi đem thắng bại luận anh hùng?
Nước mất nhà tan nhục nỗi chung
Treo "miễn chiến bài" chờ hưng quốc
Đợi lúc quê nhà Bắc thuộc ư!
Tiếng ai hát trượt dài trên sóng
Ngỡ vạc kêu sương vọng thác ngàn
Dăm chiếc đò trơ nằm bãi cạn 
Chở tiếng hát buồn loang bến sông

Thạch Hãn! Ta về có biết không?
Chừ mong trám lại vết thương lòng
Tráng sĩ vượt giòng sông đêm ấy
Xác nổi thây chìm đã bấy chưa?

Sử tích bên đường đội nắng mưa
Hào sâu lô cốt dựa im lìm
Bờ Bắc bao thằng chưa tẩm liệm
Cúi đầu đau đớn cái chào nghiêm

Gió ngáp chạy quanh diễu miếu đền
Tìm đâu tiếng nhạc ngựa rền khua
Thê thiếp Kinh Kha chừ góa bụa
Lệ dâng như sóng bủa trong lòng!

Ta khoác chinh bào đi hát rong
Nắn phím buông tơ lộng cung hờn
Chợt nghe tiếng hát ai rờn rợn
Phải những oan hồn lởn vởn thăm?

Đã mấy Thu rồi tự vấn tâm
Làm sao quên tiệt mối thâm thù
Hóa giải nỗi niềm u uất cũ
Mũ xanh Sát Cộng mực mờ xâm

Đồng đội giờ đây đã mái râm
Đứa chờ đi chết, đứa ngậm tăm
Nửa đêm leo ánh trăng; nằm mớ
Gối mộng hồi hương... rướn cổ chờ!

Xể vai bầu rượu, mấy cọng thơ
Kẻ sĩ gì ta? gã bất tài!
Xới núi căm hờn lên lấy lại
"Thần Ưng" chôn xuống đáy hồn thôi


bên giòng sông Thạch Hãn 2018 . hàn dạ lữ

No comments:

Post a Comment