8/08/2018

Chừng Như Em Nước Mắt Đã Khô

lâu lâu giả bộ thất tình
may ra ai có nhớ mình hay chăng?


giọt nước mắt không còn ướt nữa
khi cuộc tình mới vữa hôm qua
thơ cho em để làm quà
nửa đêm chạnh nhớ... để mà quên nhau

anh tuổi hạc nhớ sau quên trước
nhớ lần mình ngã trược vào nhau
thời gian ai bảo nhiệm mầu
hỏi trang tình sử ai sầu hơn ai

không có chốn bồng lai tiên cảnh
chẳng có đâu một mảnh trăng ngà
bởi chưng mình quá thật thà
ảo tình tan, khuất chiều tà đầu non

thôi em chớ héo hon gì nữa
ức chi ngồi tựa cửa đếm sao
anh- chừ khói thuốc bay cao
em- cà phê nguội pha vào nửa đêm

giọt nước mắt êm đềm thôi ướt
mình nhỡ tay làm xước đời nhau
chăn xưa gối cũ đã nhàu
còn chăng một chút hương đầu mùa ngâu...


đỗlanchy. aug 52018. nửa đêm vén tóc tìm trăng

No comments:

Post a Comment