7/06/2018

Đồng đội ơi tôi đã trở về đây!

Trời đêm qua mưa hạ rải hạt đầy
Trưa nắng thiếu còn lạnh thân bầy muỗi 
Đón chào ta muỗi bám đen như đậu
Nghĩa trang than rền rĩ tiếng ve sầu

Tôi luân lạc trời xa chừ trở lại
Thăm người xưa trấn ải một thời qua
Anh nằm xuống, xả thân vì nghiệp cả
Máu xương dâng cho tổ quốc sơn hà

Xin ghi tạc công ơn người tử trận
Xin ngủ yên đừng để vấn vương lòng
Nợ nước đền rồi, an hưởng thong dong
Buông thù hận xuống giòng sông dĩ vãng

Viếng bạn bè tôi thắp một nén nhang
Chung rượu nhạt hòa đôi hàng lệ nóng
Anh em mình những thằng còn đang sống
Kiếp lưu vong, vẫn ngóng đợi ngày về

Nhớ ngày xưa cùng nhau thời dâu bể
Giết quân thù thề bảo vệ quê hương
Anh hy sinh anh dũng giữa sa trường
Cho đồng đội niềm tiếc thương vô hạn

Hồn hiển linh; độ trì tan quốc nạn
Sạch bóng thù, cho dân tộc an khương
Nước Nam ta đang tàn cuộc hí trường
Giờ sắp điểm, sử vàng sang chương mới


Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa
Nam Việt Ngày Quân Lực 19 tháng 6 năm 2018. Dzuy Lynh
No comments:

Post a Comment