6/02/2018

Phiêu Bồng

Gắp nốt nhạc làm buồm lướt sóng
Chẻ vần thơ ghép một mái chèo
Cỡi đàn tìm chốn an nhiên
Lênh đênh tấu khúc trên triền âm giai...
Bềnh bồng giữa đại dương cô quạnh
Lênh đênh trôi lạc chốn thiên nhai
Tang bồng hồ thỉ chí trai?
Gát gươm, buông súng, lên đoài... mà chi!
Ta tìm chốn liêu trai chí dị
Gảy đàn tan mộng mị yêu tinh
Quên thôi một thuở đăng trình
"Tề gia trị quốc" một mình mà vui
Thuyền đỗ bến ngủ vùi một buổi
Rót bầu thơ chan chén hoàng hoa
"Hồ trường" vỗ bụng hát ca
Say men độc ẩm lựa là tri âm
Hơi đâu mãi đi tầm dư ảnh
Sức cùn truy tố nữ trong tranh
Vô ưu tâm chẳng tròng trành
Thuyền đàn một mảng xuống ghành lên non
Nhân ngư thôi vọng tiếng nỉ non
Chày kình dứt diệu âm thinh vọng
Có không lữ khách tâm đồng
Cùng ta tấu khúc nhạc lòng tri âm...


hàn dạ lữ . hoàng hoa lũng 622018

No comments:

Post a Comment