5/04/2018

Tháng năm

Tháng ba hoa gạo nở
Đỏ rực trời quê hương
Tràn bên này vỹ tuyến
Tháng ba mùa xuân điên

Tháng tư lục bình trôi
Bông tým buồn ngan ngát
Lúa không chờ giáp hạt
Cánh vạc bay bỏ bầy

Tháng năm cành phượng gãy
Ve sầu chết trên cây
Cánh hoa trầy trật nở
Hạ thờ ơ không chờ

Samurai gãy kiếm
Phú Sĩ hờn rét căm
Tuyết băng nằm im ắng
Bóng Trường Sơn lặng thầm?

Tháng năm dài thăm thẳm
Nhật nguyệt lưỡi dao găm
Đâm vào miền tâm tưởng
Sa trường hằn trong gương

Ta về chốn mù sương
Lạc loài chân bước mỏi
Ngẩn ngơ bàn tay vói
Tàn tích còn săm soi...

thángnămchìmdướilũnghoànghoa.dzuylynh

No comments:

Post a Comment