4/20/2018

Mặt Cắt


hòn đá lăn lông lốc
lăn từ đỉnh dốc thời gian
xuống đáy vực tâm can
cạ vào nỗi đau qúa khứ
xiết kể hư hao, bào mòn vết sẹo
ta lăn vào đời nhau, trầy trật
yêu thương chất ngất, si hận ngập tràn
mật thất bềnh bồng nghẹt rỗng
tỉnh mê chật vật giữa thật giả chân như
hư hao chồng chất, ngọt mật đắng cay
loay hoay như hòn đá lăn vô định
đá dừng, cát động, nước vẫn trôi
mặt cắt tam khoanh thiên địa nhân tụ nhất
nhân trụ tâm, đất lan trời tỏa
biết làm sao lấp khỏa hiện tiền
rồi cũng tận cùng một kiếp
rồi cũng tận tuyệt cuộc sinh
thành quách thâm u vôi vữa hóa sình
chiến tích kỳ tình vô minh triệt hủy
không thỉ không chung
không cùng không tận
không lăn lông lốc. hòn đá tan
còn mặt cắt
còn


đỗlanchy.4162018
No comments:

Post a Comment