4/28/2018

Cu Kêu Ba Tiếng Cu Kêu

Cu kêu ba tiếng Cu kêu 
Tháng Tư gió chướng lêu bêu phương nào
Lúa con gái luống xanh xao
Đồng trơ gốc rạ Cu gào tiếc hương...

Rừng xanh mấy cuộc hí trường
Nay thành bình địa bởi phường ác nhơn
Từ khi mất cõi giang sơn
Thóc, kê, đậu cũng theo chơn ngoại thù

Còn đâu khoan nhặt cúc cu
Cườm Cu hết rựng giọng gù hóa câm
Thương ta Cu vẫn âm thầm
Cúc cù cu... cúc... rì rầm thế thôi!

Ví cho đời bạc như vôi
Dẫu rằng tình bậu muốn thôi cũng đành
Tình quê tơ mục treo mành
Tình Cu vẫn thắm tươi cành tha hương


dzuylynh.thảovânam4262018
No comments:

Post a Comment