3/21/2018

Một Nửa Trăm Năm

treo tình trên nửa vầng trăng
từ em biết kẽ nửa lằn môi son
mài cho nửa ánh trăng mòn
gối đầu, đợi tuổi em tròn như trăng

hậu phương tiền tuyến cách ngăn
mấy lần đôi tám muộn mằn tiếng thương
nửa trăm năm mấy đoạn trường
lời yêu chưa ngỏ... má hường đã phai

vàng mai, rồi lại vàng mai
xuân khai xuân mãn- xuân khai xuân tàn
lỡ rồi một chuyến đò ngang
nửa trăm năm hóa muộn màng trăm năm

lá dâu còn đợi nong tằm
tơ chưa nên lụa, kén nằm trơ vơ
tiếc em thuở tuổi còn thơ
tiếc ta sao quá ngu ngơ một thời...


đỗlanchy.Half Moon Bay Mar202018


No comments:

Post a Comment