3/23/2018

Không

cổng bỏ không
tâm dung hẹp
bước không qua
không

cổng không cài
ý khóa chặt
bước không tới
không

tam muội tắt
thân vọng động
hoàn hư tâm
không

ngước lên trời thấp
cúi xuống đất cao
sông bằng núi dợn
chao dao chao dao
không

thân bước vào
ý bước ra
ngậm một niệm 
tạp
không

minhvăn.ancưkiếtxuânmậutuất
No comments:

Post a Comment