3/04/2018

Bụi Thời Gian

Tuổi trẻ bỏ bút nghiên đèn sách
Lên đường theo tiếng gọi non sông
Cho thỏa mộng tang bồng hồ thỉ
Ta chia tay giã biệt kinh kỳ...

Tôi trấn ải địa đầu Quảng Trị
Anh Bình Tuy giữ tuyến an dân
Trong chiến tranh chưa gặp một lần
Trong lao ngục chưa hề hội ngộ

Giang sơn mất, nghẽn đường hoạn lộ
Bỏ quê hương tổ quốc ra đi
Lưu lạc cánh thiên di đã mỏi
Mấy mươi năm sương khói mịt mù

Còn đâu nữa sơn hà cẩm tú?
Bụi thời gian lớp lớp rêu phong
Đời chiến binh gói cất trong lòng
Đêm quay quắt giấc trường lưu mộng!

Nơi đất khách khó tìm tri kỷ!
Tha hương nào dễ kiếm tri âm?
Huynh đệ chi binh đợt sóng ngầm
Bùng vỡ, nhập tâm đồng ý hiệp

Hỡi huynh đệ đi cho trọn kiếp
Này bạn bè đồng ngũ đồng môn
Nhớ lại bài vung kiếm múa côn
Ôn cho kỹ, chờ hôm... chống gậy

Bốn mươi ba năm- ngày tan tác
Biết tìm đâu khúc hát thanh xuân
Anh em ta, sau- trước thất tuần
Cố phủi bụi thời gian chồng chất

Nâng ly uống cạn tình tri kỷ
Khúc hồ trường vạn lý còn vang
Bụi thời gian phủ thuở dọc ngang
Theo năm tháng chưa nhòa đáy cốc...


dzuylynhhàndạlữ. san jose 3.3.2018

No comments:

Post a Comment