2/18/2018

Xuất Hành Du XuânXUẤT HÀNH DU XUÂN


Sáng Mùng Một xuất hành một phát
Lũng hoa vàng bát ngát hương Xuân
Chổi lông Gà bỏ lại sau lưng
Năm Mậu Tuất bưng về chú Cún

Diện khăn đống áo the quần lụa
Ta lên đường trẩy hội du Xuân
Áo rằn ri xếp cất ba lô
Mùng Hai Tết vui cùng chiến hữu

Bao lì xì lận lưng cất kỹ
Lộc Paris bậu gởi cho qua
Sydney em sách qúy tặng quà
Xin mời cạn chén trà tri kỷ

Tâm Từ Tự hướng Nam trực chỉ
Phật giáo kỳ hùng vĩ tung bay
Con chắp tay khấn nguyện năm nay
Cùng đạo hữu tu hành tinh tấn

Quên phứt chuyện ố tham sân hận
Dẹp nỗi lo phục quốc canh tân
Trước Quan Âm nhất tâm đảnh lễ
Thỉnh về Am phúc đức ê hề...

Đầu năm trở lại nghề Dân Biểu
Thỉ chung lòng hiếu khách như xưa
Biết quý Côes qúy Mợes còn ưa
Ta cứ... đạp, nghề chưa quá tệ!

Dẫu Cọp Biển, Cọp Rừng thây kệ
Gặp Tiên mà ai chẳng thấy mê
Thân nam tử năm thê bảy thiếp
Gái chính chuyên chỉ có... vài chồng!

Mãnh hổ ta nan địch quần hồng?
Xịu lơ giữa ngũ long nải nải
Mới nghĩ đà thân già bải hoải 
Ôi còn đâu khúc "khải hoàn ca"!

Tân Xuân đến ta bà thế giới
Đầu năm kiêng gạn đục khơi trong
Cùng nhau vui hưởng Tết thong dong
Hảo bằng hữu ngoài, trong Phét Bút!


thảovânam.mùngmộttếtmậutuất.dzuylynh


No comments:

Post a Comment