2/05/2018

Tôi Khắc Tên Người Trên Đỉnh Nam Thiên(Kính viếng hương linh chiến sĩ vô danh VNCH)


Đêm đen cần ánh dương quang soi sáng
Cho uất khí Nam tỏ rạng nguồn cơn
Ngọn hải đăng soi mảnh vỡ giang sơn
Đang leo lét chìm dần trong bóng tối...

Mấy mươi năm đã tắt ngọn đèn trời
Quê hương mình đầy rẫy bóng ma trơi
Ta bỏ ra khơi thôi làm người gác biển
Quên hết cả vị lai, quá khứ, hiện tiền

Tôi khắc tên Người trên đỉnh Nam Thiên
Vin ánh hải đăng thắp soi đảo, biển
Tên những Chiến Binh đứng giữa trận tiền 
Vì Nước quên mình dũng liệt hy sinh!

Tôi khắc tên Anh - "Tổ Quốc Không Gian"
Những ánh sao sa... gãy cánh đại bàng!
Một thuở tung bay dọc ngang mây trắng
Vần vũ lưng trời diệt kẻ xâm lăng

Tôi khắc tên Anh - "Thiên Thần Mũ Đỏ"
Nương cánh hoa dù rọc gió xé mây
Tuổi trẻ ra đi giữ núi sông này
Tử trận vào ngày tan tác phân ly!

Tôi khắc tên Anh - Người vào tử địa
Những "Biệt Kích Dù" vị quốc vong thân
Quả cảm xung phong đi vào chiến trận
Thịt nát xương tan chết chẳng mộ phần...

Tôi khắc tên Anh - "Mũ Xanh Cọp Biển"
Bất kể đêm, ngày giết giặc như điên
Ngủ giấc nghìn thu... trận tiền gãy súng
Sống mạnh sống hùng, chết chẳng thong dong

Tôi khắc tên Anh - "Mũ Nâu Biệt Động"
Những tiếng cọp gầm vang lộng rừng xanh
Khắp bốn quân khu đoạt giành chiến tích
Vì nước tòng chinh, đáp tiếng hịch truyền

Tôi khắc tên Anh - Người con của biển!
Chiến hạm, giang thuyền, trực chiến quanh năm
Hải tích Hoàng Sa sáng tựa trăng rằm
Bọt sóng tan hòa linh khí "Hải Quân"

Tôi khắc tên Anh - "Mũ Đen Thiết Giáp"
Cua sắt dọc ngang ủi rạp chiến trường
Một sớm xuân nào phủ chụp tai ương
Mã nướng, Sĩ tan tan Xa dường tượng thép

Tôi khắc tên Người - Chiến sĩ Bộ Binh
Trả nợ non sông quên cả thân mình
Đầu Ải Nam Quan, U Minh cuối đất
Mất mảnh cơ đồ... thất trận hy sinh...

Tôi khắc tên Người - "Xây Dựng Nông Thôn"
Chiến sĩ áo đen, hậu tuyến xóm làng
Vướng bẫy chông mìn cộng quân tan xác
Hồn hiển linh, truy lãnh ấn Thành Hoàng

Tôi khắc tên Người - An Ninh, Cảnh Sát
Dân Vận, Chiêu Hồi... canh gác quê hương
Đã mạng vong trên chiến trường đô thị
Sử sách muôn đời công trạng còn ghi

Tôi khắc tên Người - Muôn vạn sinh linh
Cán, Chính, Lê Dân trên bài kinh kệ
Địa Phương Quân, và Nhân Dân Tự Vệ
Ghi bài vị Tiên Rồng, ngạo nghễ Việt- Nam!

Trước hương án; khấn tiền nhân minh giám
Hồn linh thiêng xin phù trợ Nước Nam
Cho kẻ tha hương đất tạm một ngày về
Cùng vá lại bức dư đồ đã rách

Đất lưu vong chưa có bức tường cẩm thạch
Để tri ân người Chiến Sĩ Vô Danh!
Xin nhận cho tôi một tấm lòng thành
Bia đá Việt- Nam đành khắc vào tâm khảm

Tôi Khắc Tên Người Trên Đỉnh Nam Thiên!


thảovânam những ngày cận Tết. dzuy lynh Feb.52018


No comments:

Post a Comment