2/28/2018

Tiễn MẹTIỄN MẸ

Mẹ đứng giữa nhịp cầu sinh tử
Con mang thân lữ thứ quê người
Xuân về lộc biếc xinh tươi
Sao nghe dạ luống bùi ngùi khôn nguôi

Mấy mươi năm ngược xuôi đất khách
Mẹ dạy con giấy rách giữ lề
Từ ngày đánh mất sơn khê
Tha hương luân lạc nẽo về nào quên

Lấy đàn địch phách sên tưởng nhớ
Nhặt thi ca dõi bóng quê xa
Dầm thân trong cõi ta bà
Ơn Cha nghĩa Mẹ con đà khắc ghi

Dáng Mẹ nghiêng dưới giàn thiên lý
Cánh cò xiêu bóng ngã tà huy
Vẫn vang câu lý giọng cười
Trần thân vất vả nuôi mười đứa con

Cha bóng quế đầu non ngóng Mẹ
Mươi năm hơn hẳn Mẹ đã nghe
Lũy tre Nam Định mừng reo
Quảng Nam ngũ phụng... đợi theo cùng về

Vẫn biết Mẹ thân cư giường bệnh
Như con thuyền giữa biển lênh đênh
Xảy nghe tin dữ báo truyền
Mẹ rời nhân thế xuôi miền tịnh yên

Nến hương tỏa sáng soi Phật thất
Vừa nguyện cầu từ mẫu bình an
Nào hay Nghiệp Ký sang trang
Lão sinh bịnh Tử - rõ ràng chữ ghi

Chân nhẹ bước xa miền tục lụy
Hương linh về an ngụ tây thiên
Phủi tay đến chốn như nhiên
Trần ai buông bỏ ưu phiền từ đây

Thênh thang quãng đường mây rộng mở
Mẹ đi rồi còn ngỡ quanh đây
Làm sao ôm trọn vòng tay
Báo ơn dưỡng dục tháng ngày ấu thơ...

Mẹ nay đã ngư trầm hạc ẩn
Xả giả thân bụi lấm phù trần
Để con ra ngẩn vào ngơ
Khắc ghi hình bóng tôn thờ Mẹ yêu

Con phụng hiếu bài thơ đến Mẹ
Phút cuối đời mình hạc xác ve
Lâm chung chẳng thể về thăm
Làm sao nước rót cơm dâng mẫu từ...


thunglũngbuồntênh. xuânmậutuất.feb272018
No comments:

Post a Comment