2/25/2018

Say Xuân

Mùng chín Tết, Tết còn chưa hết
Ngước trông trăng, trăng lặn sao mờ
Nợ trả đời, đời còn chưa tiệt
Đoạn duyên thơ, thơ vẫn còn thơ

Còn vọng tiếng vó câu nhạc ngựa
Còn âm vang tiếng trống sa tràng
Thung lũng mềm, đêm đẫm cơn mưa
Nhấp chén trà sương, say chếnh choáng

Chờ mặt trời ngoi lên đáy lũng
Đợi Mai vàng thêm tuổi... bớt xuân
Cội Đào mắc ô đen áo thụng
Treo mũ xanh giày trận sau vườn

Hôm nay để bình thường thị đạo
Không áo tràng bao bọc tâm hư
Thơ thới vác bồ đào tửu dạo
Quẳng binh thư súng đạn đã nhừ

Trưa có hẹn hàn huyên chiến hữu
Tiệc tất niên lại hóa tân niên
Những mũ nâu cọp rằn tân cựu
Tiếc xuân thì... nay đã xuân nghiêng! 

Nâng chén rượu, rượu tràn Xuân ý 
Cạn chén tình, tình trải mênh mang
Hảo bằng hữu, hữu duyên tương nghị
Hồ trường say, say tít cung thang!


hàndạlữ.mùngchíntếtmậutuất

No comments:

Post a Comment