2/19/2018

Ông ĐồÔNG ĐỒ 
(Calligraphy Charity Donation Team do fundraising for Tre Mo Coi in Vietnam tai Hoi Xuan Sanjose Tet Festival Mau Tuat Eastridge Mall)


Mùng Ba Tết ra ngồi Hội Chợ
Làm Ông Đồ từ thiện la cà
Mượn nghiên mượn bút đề thơ
Ủi an con trẻ bơ vơ quê nhà

Hẹn Đồ Tuấn từ mùa Xuân trước
Khi mai đào trổ tược đơm hoa
Hai Đồ một trẻ một già
Trước làm việc nghĩa sau là mua vui

Tha hương giữ Việt Nam văn hóa
Tự hào ta nòi giống Tiên Long
Bảo lưu nề nếp gia phong
Nhớ ơn đất tổ cha ông dựng gầy

Chữ Tuấn Võ rồng bay phụng múa
Nét thần không thua Cụ Đồ xưa
Chữ mình gà bới còn thua
Kệ đi! Xấu đẹp cũng lùa về ta

Sang năm ta sắm cái mu rùa
Dăm nhúm lụa tua màu ngũ sắc
Ba đồng bạc cắc bày ra
Đầu năm xủ qủe cho bà con vui

Tậu thêm qủa Thủy Tinh Cầu nữa
Bày mấy trò Phong Thủy cho xôm
Chờ cho mưa tạnh nắng tuôn
Cầu vòng thị hiện quỷ chuồn ma dông

Cầm truyện Kiều đích tông chính bổn
Ra sau hiên trốn cụ Tiên Điền
Nam thanh nữ tú cầu duyên
Đăng đàn ta ứng qủe liền một khi

Đầu năm ra chợ gặp cố tri
Cho phỉ phút tương nghì huynh đệ
Chúc nhau phúc lộc đề huề
Hẹn Đồ Tuấn Võ cùng về sang năm!


SanJose MùngBaTếtMậuTuất. DzuyLynhNo comments:

Post a Comment